Referenser

Kvartersladdning är Raseborgs Energis och N3M Powers gemensamma laddningstjänst för husbolag och företag. Bolagen har över sex års erfarenhet av installtation, upprätthållning och användning av laddstationer i Finland. Nedan några exempel på installationer vi utfört genom Kvartersladdning.