Två laddstationer installeras till husbolaget samt 3 platser med beredskap för ytterligare laddstationer. Laddstationerna använder VIRTA-systemet för identifiering och fakturering av energin.

Elen hämtas från Kvartersladdnings nya elanslutning, så inga ändringar behöver göras i husbolagets nuvarande elsystem.