Till husbolaget byggdes 6 färdiga laddstationer, av vilka 5 utomhus till bilplatserna och 1 i garaget. I anslutning till laddstationerna utomhus installerades dessutom vanliga eluttag för t.ex. städning av bilen. Elen till laddstationerna togs direkt efter lägenheternas elmätare.

Laddstationerna försågs med intelligent effektreglering, med vilken man säkerställer att huvudsäkringarna håller även när man använder mycket el i lägenheten samtidigt när elbilen laddas. Laddstationen styr då den lediga eleffekten till elbilsladdningen så att den övriga elförbrukningen i lägenheten alltid prioriteras (t.ex. värmen, ugnen, bastun, etc).