Till husbolaget installerades 7 färdiga laddstationer, en till varje lägenhet, samt kablerad beredskap för ytterligare 7 laddstationer. Laddstationerna anslöts bakom respektive lägenhets elmätare.

Laddstationerna försågs med intelligent effektreglering, med vilken man säkerställer att huvudsäkringarna håller även när man använder mycket el i lägenheten samtidigt när elbilen laddas. Laddstationen styr då den lediga eleffekten till elbilsladdningen så att den övriga elförbrukningen i lägenheten alltid prioriteras (t.ex. värmen, ugnen, bastun, etc).